ประวัติ ความเป็นมา ผ้านวมแม่กะวัย

          ในอดีตสมัยปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อใกล้ฤดูหนาวก็จะผลิต ผ้านวม ใช้เอง โดยมองวัตถุดิบในพื้นที่ เช่นฝ้ายหรือนุ่น โดยเอาผ้าขนาดตามที่ต้องการเป็นผ้าห่ม มาปูรองพื้นแล้วใช้ฝ้ายหรือนุ่นมาแผ่ออกตามขนาดของพื้นผ้า มีความหนาพอประมาณ จากนั้นนำผ้าขนาดเท่ากันอีกผืนมาวางทับด้านบน แล้วเนาด้วยมือเป็นแนวเส้นตรงตามแนวนอนจนตลอดความยาวของผ้า โดยที่ระยะห่างระหว่างแถวที่เนายิ่งถี่ จะยิ่งทำให้ ผ้านวม มีความคงทนต่อการใช้งานสูง จากนั้นก็เย็บปิดริมผ้าทั้ง 4 ด้าน เป็นเสร็จขั้นตอนการทำ ผ้านวม ต่อมาเมื่อคนเห็นว่า ผ้านวม ใช้ดี ก็เริ่มมีการผลิตขาย เป็นรายได้เสริมของครอบครัว และชุมชนในหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยในปัจจุบัน นุ่นและฝ้ายเริ่มหายากขึ้น มีราคาสูง จึงเริ่มมีการพัฒนานำใยสังเคราะห์มาแทนที่ ซึ่งก็มีผลดีที่น้ำหนักเบากว่านุ่นหรือฝ้าย อีกทั้งสามาถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

c,jdt;yp