ที่นอนใยสังเคราะห์แผ่น  | 1   

ที่นอนใยสังเคราะห์แผ่น 3 ฟุต บาง

ใยสังเคราะห์อย่างดี น้ำหนักเบา ไม่ยุบตัวง่ายภาพประกอบ


       

ราคา 0 บาท


                      

ที่นอนใยสังเคราะห์แผ่น 5 ฟุต บาง

ใยสังเคราะห์อย่างดี น้ำหนักเบา ไม่ยุบตัวง่ายภาพประกอบ


       

ราคา 0 บาท


                      

ที่นอนใยสังเคราะห์แผ่น 5 ฟุต

เป็นใยสังเคราะห์เกรด A สีขาว น้ำหนักเบา สามารถถอดออกล้างน้ำได้ภาพประกอบ


       

ราคา 0 บาท