เบาะรองนั่งมีปลอกพร้อมเชือกผูก  | 1   

เบาะรองนั่งมีปลอกพร้อมเชือกผูก

เหมาะสำหรับ โซฟา ม้ายาว แยกเป็นชิ้นๆออกจากกันได้ (ราคาจำหน่าย ต่อชิ้น ในภาพประกอบด้วย 3 ชิ้น)ภาพประกอบ


       

ราคา 0 บาท